02 April 2015 16:03:47
ผอ.สพป.ตรัง เขต 2

นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย
รอง.ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรังเขต2
ปฏิทินผู้บริหาร ปี 2555

เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
ภารกิจรองผอ.สพป.ตรังเขต 2
เมนู
· หน้าแรก
· ติดต่อเรา
· อัลบั้มรูปภาพ
· ค้นหา
· เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
· คู่มือการประเมิน
· โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 2556
· หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
· ขอ e-Mail สพฐ.
· แนวปฏิบัติการบริหารลูกจ้างประจำ
· บัญชีคำพื้นฐาน
· ระบบควบคุมภายใน 2554
· โครงการจิตอาสาในโรงเรียน
· Best Practice ปี 2555
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
อำเภอกันตัง
อำเภอสิเกา
อำเภอห้วยยอด
อำเภอวังวิเศษ
อำเภอรัษฎา
เอกสารสรุปการจัดทำแผนปี 56
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัด เป้าหมาย สพป.ปี 56
ตัวชี้วัด เป้าหมาย สพฐ ปี 56
ข้อมูลสารสนเทศปี 55
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปี 55
รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา
รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด
จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
จำนวนสถานศึกษาเขตสพป.ตง.2
จำนวนนักเรียนและห้องเรียนปี55
จำนวนนักเรียนสังกัดสพป.ตง.2
จำนวนนักเรียนสังกัดเทศบาล
จำนวนนักเรียนสังกัดเอกชน
โรงเรียนขนาดเล็ก
นักเรียนพิการ
นักเรียนแยกชั้นเพศและอายุ
นักเรียนด้อยโอกาส
นักเรียนพิการและด้อยโอกาส
นน.สส.เทียบเกณฑ์มฐ.
ดัชนีการศึกษาปี 55
จำนวนนักเรียนทุกสังกัด
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
อัตราการเข้าเรียน
อัตราการเรียนต่อ
อัตราการเรียนจบ
อัตราออกกลางคัน
ร้อยละของบุคลากร
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ร้อยละะเด็กพิการเรียนร่วม
ร้อยละเด็กด้อยโอกาส
ดัชนีการศึกษาปี 54
จำนวนนักเรียนทุกสังกัด
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน
อัตราการเข้าเรียน
อัตราการเรียนต่อ
อัตราการเรียนจบ
อัตราออกกลางคัน
ร้อยละของบุคลากร
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ร้อยละะเด็กพิการเรียนร่วม
ร้อยละเด็กด้อยโอกาส
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยม เขต 13
รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เว็บไซต์สำนักงานสังกัด สพฐ.
เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
HOT WEB
ครูไทย
นสพ.คนตรัง
คุณครูดอทคอม
สมศ.
EduZones
บ้านไทยกู๊ดวิว
โรงเรียนขนาดเล็ก
เด็กไทยทำได้
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ
ห้องสมุดธรรมะ
วิชาการดอทคอม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รายงานประชุมผู้บริหารฯ 56
รายงานฯ ครั้งที่ 1/56
รายงานฯ ครั้งที่ 2/56
รายงานฯ ครั้งที่ 3/56
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตรัง เขต 2
ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ตรัง เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของโรงเรียน , สพป.ตรัง เขต 2 โอนเงินรางวัล ประ... , แจ้ง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ... , การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ EMIS , การบันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวขอ... , คู่มือเกณฑ์การประเมิน "รางวัลทรง... , ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ , รดน้ำศพและไว้อาลัย นายหลุย ครชาตรี , แจ้งทุกโรงเรียนเข้าตรวจสอบและยืน... , ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 ,
การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายของโรงเรียน

ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายถึง สพป.ตรัง 2 ภายในวันที่  9  กันยายน  2556  ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดถือว่าโรงเรียนไม่มีความประสงค์ใช้จ่ายเงินแล้ว คลิกรายละเอียด

สพป.ตรัง เขต 2 โอนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

Images: icon_new1.gif สพป.ตรัง เขต 2 โอนเงินรางวัล (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โอนเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ตามรายละเอียด

แจ้ง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน

แจ้ง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 12 หลัก (นักเรียนติด G)

ขอให้โรงเรียนศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ และตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ระบบจะเปิดให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระหว่างวัีนที่ 23-31 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดข้อมูลจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลอัตโนมัติ  คลิกแนวปฏิบัติ

การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ EMIS

ให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในระบบ EMIS ของโรงเรียนให้ครบถ้วนดังรายการต่อไป

ตรวจสอบการกรอกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลครุภัณฑ์ และ ข้อมูล EFA โรงเรียน
ตรวจสอบการกรอกข้อมูลครูและบุคลากร

การบันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของสพฐ.

สพป.ตรัง เขต 2 ได้บันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวของสพฐ. (จ้างจากงบประมาณต้นสังกัด) ที่ http://106.0.176.61/report เรียบร้อยแล้ว ร.ร.ไม่ต้องเข้าไปกรอก เพื่อมิให้ข้อมูลซ้ำซ้อน โรงเรียนที่กรอกแล้วไม่ต้องลบออก

หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

มุมวิชาการสหวิชา ดอท คอม
วารสาร สพป.ปี 2556
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ข่าวสอบบรรจุครูผู้ช่วย

Link ที่เกี่ยวข้องเอกสารเผยแพร่
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการปี 55
ข้อมูลสารสนเทศปี 55
แผนปฏิบัติการปี 56
คุณลักษณะ/ราคากลางครุภัณฑ์ปี 56
ประมาณราคาปี 56
แนวทางการบริหารงบร.ร.ดีตำบลปี 56
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี
รายงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
e-Service
เว็บไซต์กลุ่มงาน
เว็บไซต์แนะนำ


สำนักงานบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย


จัดซื้อจัดจ้าง สพฐ.

มุมศึกษานิเทศก์

ห้องเรียนทันข่าว

ถามตอบ MOE-net

โครงการอาหารกลางวัน

นวัตกรรมการศึกษา

โรงเรียนในฝัน

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.DOC

ศูนย์ปฏิบัติการ GPA

เว็บไซต์ กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
WEB LINKฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 361
· สมาชิกใหม่: chaiyut
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 14/02/2013
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 9,241,791 ผู้เยี่ยมชม